20 rocznica powstania Muzeum Ziemi Wiśnickiej

W tym roku mija 20 rocznica otwarcia Muzeum Ziemi Wiśnickiej. Decyzję o utworzeniu muzeum podjęła Rada Miasta w Nowym Wiśniczu uchwałą z dnia 27 grudnia 2001 roku. Po remoncie mocno zniszczonego budynku przy ul. Zamkowej 13, dawnego Zakładu Ubogich (zwanego dawniej szpitalem), założonego w 1641 przez Stanisława Lubomirskiego, 15 sierpnia 2002 roku otwarto Muzeum Ziemi Wiśnickiej. Wśród licznych dokumentów archiwalnych, posiadających walory historyczne i  dokumentalne, muzeum zgromadziło m.in.: akta, rękopisy, kopie, afisze, fotografie Wiśnicza, judaika, relikty z kościoła pokarmelitańskiego, a nawet oryginalne kajdany z wiśnickiego więzienia i jedyny zachowany przedwojenny, galowy uniform Straży Więziennej. Jednym z cenniejszych eksponatów jest odnaleziona w 2006, podczas budowy stadionu, XVII-wieczna, bogato ornamentowana lufa armatnia z herbem Szreniawa i inicjałami Stanisława Lubomirskiego pochodząca z ludwisarni wiśnickiego zamku.

Muzeum zgromadziło też dzieła sztuki dawnej i współczesnej, związane z Ziemią Wiśnicką, m.in. artystów związanych miejscem urodzenia i życia, bądź działalnością z Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu.

Od 31 sierpnia 2009 roku na muzeum spoczywa też obowiązek opieki i administrowania Zamkiem w Wiśniczu, jednym z największych i najważniejszych takich obiektów w Polsce.

I właśnie w komnatach wiśnickiego zamku, z okazji 20 rocznicy otwarcia Muzeum Ziemi Wiśnickiej otwarta została wystawa na której prezentowane są wybrane najważniejsze prace artystów wiśnickich, dokumenty i judaika. Na I piętrze zamku można również obejrzeć wspaniałą kolekcję porcelany miśnieńskiej będącą własnością muzeum.

Z okazji jubileuszu do osób które przyczyniły się i przyczyniają do rozwoju i działalności muzeum skierowany został okolicznościowy list z podziękowaniami i jubileuszowy medal.

Podziękowania skierowano do:

Przedstawicieli obecnych i byłych władz Nowego Wiśnicza

Małgorzata Więckowska

Marcin  Korta

Mirosław Chodur

Stanisław Gaworczyk

Jerzy Łacny

Dyrektorów muzeum

Renata Jonak

Bożena Faglio

Dyrektorów instytucji współpracujących z muzeum

Barbara Wiśniewska

Maria Serafińska Domańska

płk Paweł Jastrzębski

Leszek Marszałek

Rady Muzeum Ziemi Wiśnickiej

dr Andrzej Siwek

prof. Czesław Dźwigaj

Eligiusz Dworaczyński

Agnieszka Nizioł Ozimek

Narodowego Instytutu Dziedzictwa

prof. Zbigniew Myczkowski

Roman Marcinek

Pracowników Muzeum Ziemi Wiśnickiej

Paulina Wiśniewska Mochel

Kinga Adamczyk

Joanna Pastuszak

Aneta Michałek

Wszystkim osobom, instytucjom i firmom które przyczyniają się do rozwoju i działalności Muzeum Ziemi Wiśnickiej, jego dyrekcja i pracownicy składają serdeczne podziękowania.

A wystawę jubileuszową można oglądać w godzinach otwarcia wiśnickiego zamku w ramach zwiedzania Trasy Dworskiej.

Serdecznie zapraszamy!