25 sierpnia 2019 – Weekend z Orężem Polskim

25 SIERPNIA 2019 ZAMEK W WIŚNICZU – WEEKEND Z ORĘŻEM POLSKIM

WIELKI KONKURS DLA DZIECI „Z ORĘŻEM PRZEZ WIEKI”

Do wygrania m.in.: Drony, Smartbandy i głośniki bluetooth !!!

I MAŁOPOLSKI TURNIEJ HUSARSKI O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

W tym roku zobaczymy następujące grupy rekonstrukcyjne:

Małopolska Chorągiew Husarska

Podolski Regiment Odprzodowy

II Brygada Legionów Polskich

8 Pułk Ułanów

72 Tulski Pułk Piechoty, Diorama I WŚ + kuchnia polowa

Diorama II WŚ, czołg TKS, strzelnica paintballowa

Bombardierzy z Krakowa, Zagończykowa Kompanija

Artyleria zamku Tenczyn

GRH Południe „Czerwone Berety”

Goście Specjalni:

Zakłady Mechaniczne z Tarnowa

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

WKU Tarnów

Strzelnica Sportowa z Bochni

Zespół muzyki dawnej Szelindek z Węgier

 

Organizatorzy: Muzeum Ziemi Wiśnickiej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu

Patronat honorowy: Anna Pieczarka Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Małgorzata Więckowska Burmistrz Nowego Wiśnicza

Partner Główny: Województwo Małopolskie

Partnerzy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu, Zakład Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu, OSP Nowy Wiśnicz

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Nowy Wiśnicz

 

Program imprezy:

Godz.10.00 – wymarsz wojsk z Zamku w Wiśniczu w kierunku miasta, przemarsz ulicami na rynek w Nowym Wiśniczu, złożenie meldunku Burmistrzowi Miasta, powitanie gospodarzy, przemarsz do kościoła parafialnego

Godz.11.00  – msza św. za Ojczyznę w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z udziałem wojsk i mieszkańców

Godz.12.00 – przemarsz kolumny wojsk ulicami miasta pod „Pomnik Pamięci” na wzgórzu zamkowym. Złożenie kwiatów przez władze wojewódzkie, regionu i miasta.

Godz.13.00 – Przemarsz wojsk na zamek, salut armatni na powitanie wojska i gości

Godz. 13.30 – 18.00

– zwiedzanie obozów wojskowych i ekspozycji militarnych,

– kuchnia polowa z grochówką,

– rozpoczęcie konkursu głównego dla dzieci „Z Orężem przez wieki”,

– wystawienie wart przed wejściem do zamku,

– konkursy i zabawy dla dzieci w obozach: strzelanie z łuku, pieczenie podpłomyków, nauka tańców dawnych,

– dla dorosłych trzymanie miecza,

– dla młodzieży: szermierka szablami treningowymi, mierzenie strojów, gra w kręgle historyczne i rzucanie podkowami,

– dosiadanie koni husarskich i ułańskich,

– zwiedzanie czołgu,

– prezentacja obrazu „Wiktoria Wiedeńska”,

– pokazy sokolnicze,

– wojska piesze warta przed bramą zamku, salwy i przemarsze w koło zamku o 13.00, 14.00, i 17.00

– tańce historyczne dla dzieci i dorosłych z zespołem Szelindek

Godz.14.00 – wejście  na zamek wojsk pieszych XVII w. oraz Legionów i ich prezentacja

Godz.14.30 – wjazd Husarii na zamek i jej prezentacja

Godz. 15.00 – wymarsz Husarii i Ułanów z zamku na błonia u podnóża wzgórza zamkowego

Godz. 15.30 – I Małopolski Turniej Husarski o nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego, pokazy musztry Ułanów

Godz. 16.30 – powrót Husarii i Ułanów na zamek

Godz. 17.00 – wjazd Ułanów na zamek i ich prezentacja

Godz.18.00 – Finał dnia. Dekoracja zwycięzców I Małopolskiego Turnieju Husarskiego, nagrodzenie zwycięzców konkursu na najciekawszy obóz i najatrakcyjniejszą grupę odtwórstwa historycznego. Losowanie nagród w konkursie głównym dla dzieci z udziałem wszystkich grup w pełnym uzbrojeniu i na koniach, koncert zespołu Szelindek.

Serdecznie zapraszamy !!!

REGULAMIN KONKURSU

„Z Orężem przez wieki”

Zamek w Wiśniczu 25 sierpnia 2019

 1. Organizatorami Konkursu jest Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu z siedzibą przy ul. Zamkowej 13, 32-720 Nowy Wiśnicz.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku od 6 do 15 lat.
 4. Do udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika numerowanego programu imprezy (dalej: impreza) Weekend z Orężem Polskim wraz z kartą konkursową.
 5. Przedmiotem Konkursu jest zdobycie przez Uczestnika na karcie konkursowej pieczęci wszystkich grup odtwórstwa historycznego biorących udział w imprezie oraz Zamku w Wiśniczu.
 6. Warunkiem otrzymania pieczęci jest udanie się do obozowisk poszczególnych grup oraz kasy zamkowej i wykonanie wyznaczonych tam zadań.
 7. Losowanie nagród odbędzie się przed głównym wejściem do zamku (schody zamkowe) w dniu 25.08.2019 o godz.18:00.
 8. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest zgłoszenie się przez Uczestnika z kartą konkursową do kasy zamkowej w dniu imprezy najpóźniej do godz.17:30.
 9. Warunkiem otrzymania wylosowanej nagrody jest obecność Uczestnika podczas losowania wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. W celu odebrania wylosowanej nagrody Uczestnik musi posiadać swoją kartę konkursową.
 10. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny. Nagrody nie mogą być odbierane po zakończeniu losowania.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania zdjęć z przebiegu Konkursu.
 12. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.