Cennik

Zwiedzanie Zamku – trasa Dworska

bilet normalny – 14 zł

bilet ulgowy – 9 zł

Bastion VR

bilet normalny – 14 zł

bilet ulgowy – 9 zł

Pakiet Zamek + Bastion VR

bilet normalny – 24 zł

bilet ulgowy – 15 zł

Kaplica + Krypta grobowa Lubomirskich

bilet normalny – 4 zł

bilet ulgowy – 2 zł

Ekspozycja prof. Czesława Dźwigaja

bilet normalny – 4 zł

bilet ulgowy – 2 zł

Sesje zdjęciowe ślubne

sesja zdjęciowa na dziedzińcu zewnętrznym – 40 zł

sesja zdjęciowa wewnątrz zamku – 150 zł/h

sesja zdjęciowa wewnątrz zamku i na dziedzińcu zew. – 190 zł

Rezerwacja zwiedzania poza godzinami otwarcia zamku

(dot. grup zorganizowanych) – 100 zł

 

Zwiedzanie Zamku, Krypty grobowej Lubomirskich oraz ekspozycji prof. Czesława Dźwigaja, wyłącznie w grupach z przewodnikiem

Dzieci do lat 4 wstęp bezpłatny

W przypadku grup szkolnych jeden opiekun na każde 14 dzieci wstęp bezpłatny

Przewodnicy grup turystycznych wstęp bezpłatny 

Opiekunowie osób niepełnosprawnych wstęp bezpłatny

Cennik obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017