Cennik

Trasa Dworska

bilet normalny – 14 zł

bilet ulgowy – 9 zł

Bastion VR

bilet normalny – 14 zł

bilet ulgowy – 9 zł

Pakiet Zamek + Bastion VR

bilet normalny – 24 zł

bilet ulgowy – 15 zł

Trasa Nietoperza (podziemia zamku)

bilet normalny – 5 zł

bilet ulgowy – 3 zł

Trasa Nietoperza dostępna jest dla zwiedzających w okresie od 1 kwietnia do 31 października. Zwiedzanie Trasy Nietoperza odbywa się tylko w grupach z przewodnikiem. Za grupę przyjmuje się min. 10 osób. Maksymalna ilość osób w grupie zwiedzających nie może wynieść więcej niż 20 osób. Zaleca się zwiedzanie podziemi w obuwiu pełnym z podeszwą o dobrej przyczepności. Trasę Nietoperza mogą zwiedzać osoby dorosłe i sprawne fizycznie oraz dzieci w wieku od 6 lat. Trasa nie jest przystosowana do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne. Dzieci i młodzież szkolna mogą zwiedzać podziemia tylko pod opieką osób pełnoletnich, sprawującymi nad nimi opiekę i ponoszących za nie pełną odpowiedzialność.

Kaplica + Krypta grobowa Lubomirskich

bilet normalny – 4 zł

bilet ulgowy – 2 zł

Ekspozycja prof. Czesława Dźwigaja

bilet normalny – 4 zł

bilet ulgowy – 2 zł

Sesje zdjęciowe ślubne

sesja zdjęciowa na dziedzińcu zewnętrznym – 40 zł

sesja zdjęciowa wewnątrz zamku – 150 zł/h

sesja zdjęciowa wewnątrz zamku i na dziedzińcu zew. – 190 zł

Rezerwacja zwiedzania poza godzinami otwarcia zamku

(dot. grup zorganizowanych) – 150 zł

Zwiedzanie Zamku, Trasy Nietoperza, Krypty grobowej Lubomirskich oraz ekspozycji prof. Czesława Dźwigaja, wyłącznie w grupach z przewodnikiem. Grupa musi liczyć min. 10 os. a max. 45 os. (w przypadku Trasy Nietoperza grupa może liczyć max. 20 os.)

Dzieci do lat 5 wstęp bezpłatny

W przypadku grup szkolnych jeden opiekun na każde 14 dzieci wstęp bezpłatny

Przewodnicy grup turystycznych wstęp bezpłatny 

Opiekunowie osób niepełnosprawnych wstęp bezpłatny

Cennik obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017

GODZINY ZWIEDZANIA ZAMKU

I TRASY NIETOPERZA

ZAMEK

Sezon turystyczny: kwiecień – październik

– poniedziałek – nieczynne
– od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00

(wejścia z przewodnikiem o godz. 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30)
(w okresie od 6 lipca do 31 sierpnia w piątki zamek otwarty jest do godz. 17:00. Ostatnie wejście z przewodnikiem o godz. 15:30)

– soboty, niedziele i święta w godz. 10:00-18:00

(wejścia z przewodnikiem o godz. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30)

Poza sezonem: listopad – marzec

– poniedziałek – nieczynne
– od wtorku do piątku w godz. 10:00-16:00

(wejścia z przewodnikiem o godz. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30)

– soboty, niedziele i święta w godz. 11:00-15:00

(wejścia z przewodnikiem o godz. 11:30, 12:30, 13:30)

TRASA NIETOPERZA

Sezon turystyczny: kwiecień – październik

– od wtorku do piątku wejścia z przewodnikiem o godz. 9:00, 11:00, 12:00, 14:00
– soboty, niedziele i święta wejścia z przewodnikiem o godz. 11:00, 13:00, 14:00, 16:00

W okresie listopad-marzec Trasa Nietoperza nieczynna.