„Nowy Wiśnicz – zespół architektoniczno – krajobrazowy” – Pomnikiem Historii!

Jedną z decyzji programowych obchodów 400-lecia Nowego Wiśnicza było rozpoczęcie prac nad przygotowaniem wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nadanie tytułu Pomnika Historii dla krajobrazu kulturowego Nowego Wiśnicza.

Prace zespołu pod nadzorem Burmistrza Nowego Wiśnicza rozpoczęły się w połowie 2016 roku. W skład zespołu opracowującego wniosek wchodzili:

Eksperci:

mgr Roman Marcinek

dr Andrzej Siwek

mgr inż. arch. Maria Myczkowska-Szałankiewicz

Ze strony Urzędu Miasta Nowy Wiśnicz i Muzeum Ziemi Wiśnickiej:

Regina Wielgus

Piotr Pyziak

Pracownicy Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki UM, Referatu Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu UM oraz pracownicy Muzeum Ziemi Wiśnickiej

Konsultanci:

prof. Zbigniew Myczkowski

prof. dr hab. Piotr S. Szlezynger

mgr Michał Maksymiuk

Efektem prac był dokument który przeszedł pozytywną weryfikację przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i w styczniu 2017 roku Burmistrz Nowego Wiśnicza pani Małgorzata Więckowska złożyła wniosek na ręce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach procedowania wniosek otrzymał pozytywną rekomendację Rady Ochrony Zabytków oraz akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana prof. Piotra Glińskiego.

Dzisiaj jest nam bardzo miło ogłosić że Prezydent RP pan Andrzej Duda w dniu 20 kwietnia 2020 roku podpisał rozporządzenie uznając za pomnik historii „Nowy Wiśnicz – zespół architektoniczno – krajobrazowy” położony na obszarze Nowego Wiśnicza, Starego Wiśnicza i Leksandrowej.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 maja 2020 roku.