Wiśnickie Legendy

Powstawały i wciąż powstają legendy oparte na starych opowiadaniach, których akcja umieszczona jest w niezwykłej scenerii zabytkowych wiśnickich budowli. Osnute wokół tematów historycznych, niekiedy będące tworem wyobraźni  –  nacechowane „cudownymi zdarzeniami” – łączą pierwiastki realne z fantastyką. Nic więc dziwnego, że najciekawsze z tych opowieści stały się inspiracją dla artystów, którzy legendowe wątki i motywy włączyli do swoich konstrukcji plastycznych. Te niezwykłe działania twórcze z przedstawieniami:  Królowej Bony, Białej Damy, figlarnego Diabła i innych legendowych postaci  można zobaczyć  od 5 kwietnia  na wystawie w Muzeum Ziemi Wiśnickiej przy ul. Zamkowej 13.

Wystawa obfituje w wielość form artystycznych, ale jej dominantą są przede wszystkim:  malarstwo na szkle, grafika i tkanina artystyczna – wykonane w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przez uczniów Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Obok nich prezentowane są ceramiczne patery autorstwa Dionizego Strzelbickiego,  instalacja, a nawet etiudy animowane –  powstałe w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu i Szkołę w Raahe w Finlandii.

We wszystkich realizacjach kluczem tematycznym są legendy wiśnickie odwołujące się do źródeł ludowych, z których nasi twórcy przejęli prostotę konstrukcji fabuły (ujmując jedno dominujące zdarzenie). Uproszczony rysunek, barwność przedstawień oraz zawarty  w nich nastrój tajemniczości i magii jest odzwierciedleniem nie tylko tradycyjnych kanonów czy reguł estetycznych, lecz również indywidualnych zdolności artystów.

Wystawę „Wiśnickie Legendy” oglądać będzie można od 5 kwietnia br. w Muzeum Ziemi Wiśnickiej, ul. Zamkowa 13 w Nowym Wiśniczu, w godzinach: wtorek-piątek 12-16, sobota-niedziela 10-18.

                                                                                                                                                                Bożena Faglio