Wystawa „ZNAKI I SYMBOL W IKONIE”

Muzeum Ziemi Wiśnickiej zaprasza na wystawę „ZNAKI I SYMBOL W IKONIE”. Wernisaż wystawy odbędzie się 17 czerwca (sobota) o godz. 17:00 w budynku muzeum przy ul. Zamkowej 13 w Nowym Wiśniczu. Wystawa dostępna będzie dla publiczności do 10 września 2017 roku. Wystawę można będzie oglądać w soboty i niedziele w godz.10:00-18:00 oraz w dni powszednie od wtorku do piątku w godz.12:00-16:00.

By móc zrozumieć ikonę, musimy się uczyć ją czytać. Malarze ikon zobowiązani byli do przestrzegania ustalonego kanonu ikonograficznego, ukształtowanego na podstawie myśli teologicznej. Ikonopista aby pozostać wiernym Tradycji i nauczaniu Soborów, posługiwał się specjalnym podręcznikiem tzw. podlinnikiem zawierającym gotowe wzorce kompozycyjne, a także treści natury duchowej, oraz wskazania postu i modlitwy. Ikona nie jest wyobrażeniem realistycznym, lecz symbolicznym, ukazującym nadprzyrodzoną ideę. Każdy gest, kreska, każdy kolor użyty w ikonie nabiera szczególnego znaczenia i umożliwia pełniejsze odczytanie prawdy objawionej, o której obraz ma opowiedzieć. Chcąc zrozumieć niesioną przez nią treść, trzeba poznać znaki, którymi się posługuje.

Prezentowany na wystawie zespół 52 ikon użyczyło ze swoich zbiorów Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Są to ikony tzw. karpackie oraz rosyjskiego i ukraińskiego pochodzenia, zróżnicowane pod względem artystycznym, warsztatowym, ikonograficznym oraz czasu powstania (XVII-XX w.)

Dla podkreślenia ich symbolicznego wymiaru zostały zawieszone na kolorowych tłach. W dekoracji pomieszczenia użyto cztery barwy: złotą, czerwoną, niebieska i zieloną. Na ścianie, gdzie prezentowane są ikony chrystologiczne, zastosowano kolor złoty, który symbolizuje światłość, Bóg „jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności” (1 J 1,5). Złote tło oznacza jasność Bożej chwały, godność i potęgę oraz przestrzeń boską. Podłoże dla ikon maryjnych stanowi kolor błękitny. Barwa niebieska jest kolorem firmamentu, znakiem nieskazitelności i czystości oraz szczególnego poświęcenia
się Niepokalanej Dziewicy. Kolor czerwony symbolizuje życie, męczeństwo i krwawą ofiarę Zbawiciela. Ojcowie kościoła, a po nich św. Tomasz z Akwinu uważali go za kolor wyobrażający miłość Boga i bliźniego. W czerwonych szatach byli na ikonach przedstawiani męczennicy. Właśnie dlatego barwa czerwona − jako znak triumfu życia wiecznego, stała się scenerią dla przedstawień krzyży. Podkład zielony wprowadzono dla ikon z przedstawieniami świąt i świętych. Jest on kolorem odrodzenia, symbolem życia i nadziei na miłosierdzie nadchodzącego Sędziego. Wyraża duchowe męstwo,  jakim obdarzeni zostali święci męczennicy. Zieleń to kolor przymierza i działania Ducha Świętego.