Jak to bywało w czasach od „Batorego do Sobieskiego„ – królowie, wodzowie, elekcja, warstwy społeczne, największe bitwy tego okresu, obyczaje, naczynia stołowe, opis strojów i uzbrojenia rycerzy i żołnierzy, w tym pistolet, muszkiet lontowy, szabla, rapier, kałkan, szyszak, ryngraf itd.Wpływy wschodnie i zachodnie na stroje /moda/. Przysłowia które zostały do dziś. Pieśni rycerskie XVII w.Część praktyczna:

  • Przymierzanie przez uczestników strojów damskich (suknie, biżuteria) i męskich (żupan, kołpak); Pozowanie do zdjęć.
  • Ćwiczenia w posługiwaniu się szablą (kroki i zasłony
  • Pokaz ładowania i wystrzał wiwatowy z broni palnej, oraz nauka strzelania z łuku (zależne od pogody).


Cena warsztatów – 35 zł/os. Ilość osób w grupie – min.15 os./max.26 os. Czas trwania warsztatów ok. 90 min. Oferta dla grup szkolnych oraz zorganizowanych wycieczek. Rezerwacja warsztatów – tel: +48 733-779-744, 733-779-455 e-mail; rezerwacja@zamekwisnicz.pl