Nowe Warsztaty Rycerskie w programie Zamkowej Akademii Historii! „Od Batorego do Sobieskiego czyli z rycerstwem przez wieki”

Część merytoryczna:
Jak to bywało w czasach od „Batorego do Sobieskiego„ – królowie, wodzowie, elekcja, warstwy społeczne, największe bitwy tego okresu, obyczaje, naczynia stołowe, opis strojów i uzbrojenia rycerzy i żołnierzy, w tym pistolet, muszkiet lontowy, szabla, rapier, kałkan, szyszak, ryngraf itd. Wpływy wschodnie i zachodnie na stroje /moda/. Przysłowia które zostały do dziś. Pieśni rycerskie XVII w.

Część praktyczna:

  • Przymierzanie przez uczestników strojów damskich (suknie, biżuteria) i męskich (żupan, kołpak); Pozowanie do zdjęć.
  • Ćwiczenia w posługiwaniu się szablą (kroki i zasłony)
  • Pokaz ładowania i wystrzał wiwatowy z broni palnej, oraz nauka strzelania z łuku (zależne od pogody)


Warsztaty Rycerskie w stałej ofercie w każdą środę w okresie 01.09 – 30.11 (inne terminy wymagają osobnych uzgodnień)

Cena warsztatów – 28 zł/os. Ilość osób w grupie – min.15 os./max.26 os. Czas trwania warsztatów ok. 90 min. Oferta dla grup szkolnych oraz zorganizowanych wycieczek. Rezerwacja warsztatów – tel: +48 733-779-744, 733-779-455 e-mail; rezerwacja@zamekwisnicz.pl