ZWIEDZANIE ZAMKU

Sezon turystyczny: kwiecień – październik

- od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00
(wejścia z przewodnikiem o godz. 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30)

- soboty, niedziele i święta w godz. 10:00-18:00

(wejścia z przewodnikiem o godz. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30)

Kasa czynna do godziny 17:30!

Poza sezonem: listopad – marzec

- od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00
(wejścia z przewodnikiem o godz. 08:30, 09::30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30)

- soboty, niedziele i święta w godz. 10:00-16:00
(wejścia z przewodnikiem o godz. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30)

Kasa czynna do godziny 15:30!

Zwiedzanie Zamku w Wiśniczu możliwe jest z przewodnikiem o wyznaczonych godzinach bądź audioprzewodnikiem (opłata dodatkowa za audioprzewodnik wynosi 2 zł do każdego biletu)!

Podziemne stajnie i wystawa "Średniowieczne narzędzia tortur"

Sezon turystyczny: kwiecień – październik

- od poniedziałku do piątku wejścia z przewodnikiem o każdej pełnej godzinie (9:00 - 17:00)
- soboty, niedziele i święta wejścia z przewodnikiem o każdej pełnej godzinie (11:00 - 17:00)

Poza sezonem: listopad – marzec

- od poniedziałku do piątku wejścia z przewodnikiem o każdej pełnej godzinie (09:00 - 15:00)
- soboty, niedziele i święta wejścia z przewodnikiem o każdej pełnej godzinie (11:00 - 15:00)

Zwiedzanie Zamku, Podziemnych stajni, Krypty grobowej Lubomirskich oraz ekspozycji prof. Czesława Dźwigaja i wystawy "Średniowieczne narzędzia tortur" wyłącznie w grupach z przewodnikiem.
Grupa musi liczyć min. 10 os. a max. 50 os. (w przypadku Trasy Podziemnej i wystawy "Średniowieczne narzędzia tortur" grupa może liczyć max. 30 os.)
Dzieci do lat 5 wstęp bezpłatny
W przypadku grup szkolnych jeden opiekun na każde 14 dzieci wstęp bezpłatny
Przewodnicy grup turystycznych wstęp bezpłatny
Opiekunowie osób niepełnosprawnych wstęp bezpłatny
Zwiedzanie Trasy Podziemnej zaleca się w obuwiu pełnym z podeszwą o dobrej przyczepności
Trasę Podziemna mogą zwiedzać osoby dorosłe i sprawne fizycznie oraz dzieci w wieku od 6 lat
Trasa Podziemna nie jest przystosowana do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne
Dzieci i młodzież szkolna mogą zwiedzać Trasę Podziemną tylko pod opieką osób pełnoletnich, sprawującymi nad nimi opiekę i ponoszących za nie pełną odpowiedzialność