Kaplica zamkowa dobudowana w XVII wieku z kopułą zwieńczoną kamienną latarnią, freski po renowacji. W podziemiach kaplicy znajduje się krypta grobowa, w której prezentowane są oryginalne sarkofagi rodziny Lubomirskich.