Od 8 grudnia wyjątkowa wystawa Włoskiego Stowarzyszenia Historycznego na Zamku w Wiśniczu

„Średniowieczne narzędzia tortur”

Kolekcja która będzie prezentowana na wiśnickim zamku jest owocem wieloletnich poszukiwań oraz działań kolekcjonerskich Włoskiego Stowarzyszenia Historycznego z Verony – Associazione Ricercatori Storici. Przedstawia metody stosowane w świetle prawa w procesach karnych w czasach gdy obowiązywała zasada: Confessio est Regina probationem ”przyznanie się jest królową dowodów”. Zachęca do refleksji i uświadomienia różnicy skuteczności kar na honorze istniejących wszak do dzisiaj (wzmianka prasowa, wykluczenia honorowe itp.), przedstawia „fenomen czarownicy”. Wystawa zawierająca ponad 50 eksponatów z ilustracjami, rycinami oraz bogatymi opisami, posiada duży walor poznawczy i pociąga do spojrzenia na ludzką naturę.

Należy podkreślić, iż obiekty oryginalne w zasadzie nie zachowały się. W niektórych muzeach w Europie odnaleźć można jedynie miecze katowskie, kajdany, pręgierze oraz nieliczne obiekty o niepewnym pochodzeniu. Obiekty są rekonstrukcją sprzętów, które można podzielić na kilka grup – do stosowania kar na honorze, do zadawania bólu i do egzekucji czyli jak mówiono wykonywania kary głównej. Narzędzia tortur były wykorzystywane przez katów specjalnie szkolonych do ich jak najbardziej efektywnego użycia.

Na wiśnickim zamku zobaczyć można najczęściej używane narzędzia wraz z ich opisami – łoże Madejowe, żelazną dziewice, kołyskę Judasza, bociana, wahadło, kozioł czarownic, gruszkę. Zwiedzający dowiedzieć się mogą na czym polegało ważenie czarownicy czy tortura wody.

Należy dodać, że tzw. „Czarna księga złoczyńców wiśnickich”, dokument historyczny, wymienia dwa miejsca w których w mieście były sale tortur – są to kazamaty wiśnickiego zamku i podziemia miejskiego ratusza. I właśnie do zamkowych kazamatów zapraszamy na tą wyjątkową wystawę.

„ŚREDNIOWIECZNE NARZĘDZIA TORTUR” – godziny zwiedzania

Poza sezonem: listopad – marzec

  • od wtorku do piątku wejścia z przewodnikiem o godz. 11:00, 12:00, 13:0, 14:00
  • soboty, niedziele i święta wejścia z przewodnikiem o godz. 12:00, 13:00, 14:00


Zwiedzanie wystawy „Średniowieczne narzędzia tortur” wyłącznie w grupach z przewodnikiem. Grupa musi liczyć min. 10 os. a max. 25 os. Dzieci i młodzież szkolna mogą zwiedzać wystawę tylko pod opieką osób pełnoletnich, sprawującymi nad nimi opiekę i ponoszących za nie pełną odpowiedzialność.